• Over de Integriteits­commissie JenV

    De drie commissieleden waaruit de Integriteitscommissie JenV bestaat, zijn na een sollicitatieprocedure benoemd namens de minister van Justitie en Veiligheid. Bij de selectie waren de Departementale OndernemingsRaad, vakbonden en meerdere directeuren betrokken.

Omdat de commissie volledig buiten het ministerie van Justitie en Veiligheid is geplaatst en zelf verantwoordelijk is voor haar budget, is de commissie ook geheel onafhankelijk. Het secretariaat wordt gevoerd vanuit het CAOP. Ook de digitale omgeving van de Integriteitscommissie JenV wordt vanuit het CAOP beheerd. Uw melding van een vermoeden van een misstand, integriteitsschending of benadeling wordt op die manier met de grootste zorg behandeld in een veilige omgeving.

Wilt u meer informatie over de verschillende commissieleden? Bekijk dan hun profielpagina door op de knop onder hun foto te klikken.
 

Secretariële ondersteuning

De Integriteitscommissie JenV heeft voor de uitoefening van haar werkzaamheden een meldpunt ingericht. Het meldpunt bestaat uit speciaal daarvoor opgeleide functionarissen van het CAOP (coördinator van het meldpunt is Linda van Gorkum).

U kunt zich rechtstreeks wenden tot dit meldpunt met uw melding van een (vermoeden van een) misstand, integriteitsschending of benadeling.

De commissie wordt bij de uitoefening van haar werkzaamheden verder ondersteund door een secretarieel team bestaande uit:

  • Carina van Agten, secretaris
  • Zerina Fatehmahomed, plv. secretaris
  • Azmoen Jimidar, secretaresse

Uw telefonische of digitale melding wordt in ontvangst genomen door het meldpunt. Uw melding wordt vervolgens doorgezet naar de secretaris die er daarna voor zorgt dat uw melding met de juiste informatie bij de Integriteitscommissie JenV terechtkomt.

Bekijk de laatste publicaties

Jaarverslag 2021 Integriteitscommissie JenV

Lees in het jaarverslag meer over de activiteiten, de meldingen en het bereik van de commissie in 2021.

Jaarverslag

‘Meteen extern melden integriteitskwesties altijd mogelijk’

Voormalig voorzitter Frank Kerckhaert schreef een artikel voor Binnenlands Bestuur naar aanleiding van de nieuwe wet ‘Wet bescherming klokkenluiders’.

In de media

Advies over melding tekortschieten leidinggevende en benadeling melder

De Integriteitscommissie JenV heeft in september 2021 opnieuw een rapport gepubliceerd met advies over een melding. Lees de samenvatting.

Adviesrapport

Contact