Privacy- en cookieverklaring Meldpunt Integriteitscommissie JenV

Bij het meldpunt van de Integriteitscommissie JenV kunt u terecht wanneer u een misstand, een integriteitskwestie of een bejegeningskwestie wilt melden. Het meldpunt van de Integriteitscommissie JenV werkt geheel onafhankelijk van het ministerie van Justitie en Veiligheid en is ook buiten het ministerie gevestigd bij het CAOP. Het CAOP is een onafhankelijk kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken. Persoonsgegevens zijn hier in vertrouwde handen. Om uw privacy te waarborgen, handelt CAOP in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het CAOP neemt uw privacy heel serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Welke informatie verzamelt en verwerkt het meldpunt van de Integriteitscommissie JenV?

Om gebruik te maken van de website www.meldpuntintegriteitjenv.nl hoeft u geen gegevens achter te laten. De site maakt wel gebruik van cookies. Wat cookies zijn lichten we verder op toe.

Indien er per e-mail, via webformulier of telefonisch persoonsgegevens aan het meldpunt van de Integriteitscommissie JenV worden verstrekt, worden deze verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat (beantwoorden van uw vraag of onderzoeken van de melding) en eventueel voor interne kwaliteitsonderzoeken om de dienstverlening te kunnen meten.

Indien u ons een vraag stelt of een melding registreert, heeft het meldpunt van de Integriteitscommissie JenV een gerechtvaardigd belang om hiervoor genoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de goede afhandeling van uw verzoek.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt CAOP ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de applicatie of browser stuurt met de bedoeling dat deze applicatie of browser de informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen.
Deze website maakt gebruik van cookies voor webstatistieken en onderzoek om daarmee inzicht te verkrijgen hoe bezoekers de website gebruiken.
De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website en niet aan derden ter beschikking gesteld.

Op welke wijze beschermt CAOP uw persoonlijke informatie?

CAOP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van uw gegevens.

Als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen, dan kunt u contact met ons opnemen via:
0800 – 223 12 33
meldpuntintegriteitjenv@caop.nl

Vragen of klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) via fg@caop.nl. De FG houdt intern toezicht op de naleving van de privacywetgeving.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U heeft het recht om bij de autoriteit een klacht over het CAOP in te dienen. Dat kan online, of bel 088-1805 250.

Kan de Privacy- en cookieverklaring worden gewijzigd?

Deze Privacy- en cookieverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via deze website. Mocht u nog vragen hebben over deze verklaring dan kunt u via bovenstaande gegevens contact met ons opnemen.

Contact