Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookieverklaring Meldpunt Integriteitscommissie JenV

De Integriteitscommissie JenV neemt uw privacy heel serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Om te beginnen: om uw privacy te waarborgen, handelt de Integriteitscommissie JenV in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het CAOP ondersteunt de Integriteitscommissie JenV. Het CAOP is een onafhankelijk kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken.

Welke informatie verzamelt en verwerkt het Meldpunt Integriteitscommissie JenV?

De site maakt gebruik van cookies. Wat cookies zijn lichten we verder op toe.

Het meldpunt verzamelt de noodzakelijke informatie voor het onderzoek. Voor deze werkzaamheden is een informatieprotocol opgesteld.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt de Integriteitscommissie JenV ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de applicatie of browser stuurt met de bedoeling dat deze applicatie of browser de informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen.
Deze website maakt gebruik van cookies voor webstatistieken en onderzoek om daarmee inzicht te verkrijgen hoe bezoekers de website gebruiken.
De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website en niet aan derden ter beschikking gesteld.

Op welke wijze beschermt de Integriteitscommissie JenV uw persoonlijke informatie?

De Integriteitscommissie JenV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. In het informatieprotocol vindt u uitgebreide informatie over de beveiligingsmaatregelen.

Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van uw gegevens.

Als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen, dan kunt u contact met ons opnemen via:

0800 – 223 12 33
secretaris@integriteitscommissiejenv.nl

Vragen of klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) via fg@caop.nl. De FG houdt intern toezicht op de naleving van de privacywetgeving.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U heeft het recht om bij de autoriteit een klacht over de Integriteitscommissie JenV in te dienen. Dat kan online, of bel 088-1805 250.

Kan de Privacy- en cookieverklaring worden gewijzigd?

Deze Privacy- en cookieverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via deze website. Mocht u nog vragen hebben over deze verklaring dan kunt u via bovenstaande gegevens contact met ons opnemen.

De privacy- en cookieverklaring Meldpunt Integriteitscommissie JenV is aangepast op 25-03-2021

Contact