Lees voor

Profiel Anne Mieke Zwaneveld

portret van Anne Mieke Zwaneveld

Anne MiekeĀ  Zwaneveld (1962) begon haar loopbaan als rechterlijk ambtenaar in opleiding. In de periode 1993 tot en met 2006 was zij werkzaam als officier van justitie bij het arrondissementsparket Rotterdam en het Landelijk Parket. Van 2006 tot en met 2010 was zij vice-president (teamvoorzitter) in de strafsector van de rechtbank Rotterdam. In 2010 werd ze gemeentelijk ombudsman in Rotterdam en meerdere andere gemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond. Sinds 2019 is ze lid van de afdeling klachtbehandeling van de CTIVD; deze afdeling is onder meer belast met de behandeling van een vermoeden van een misstand.

Anne Mieke wil graag een bijdrage leveren aan de integriteit van het openbaar bestuur. Zij vindt het belangrijk dat medewerkers meldingen en klachten voor kunnen leggen aan een externe, benaderbare en veilige organisatie. Zij zet zich in om met onafhankelijk onderzoek feiten te achterhalen, omdat alleen dan een goede beoordeling van meldingen en klachten mogelijk is en oplossingen worden bereikt. Op die manier hebben burgers, medewerkers, verantwoordelijke leidinggevenden en bestuurders vertrouwen in de overheid.

Bekijk ook:

Lees voor

De commissieleden stellen zich voor

De drie commissieleden hebben veel ervaring op het gebied van integriteitskwesties. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. In de video hiernaast worden ze aan u voorgesteld.

Interview met Anne Mieke Zwaneveld

Contact