Profiel Edith Snoeij

portret van Edith Snoeij

Edith Snoeij (1956) heeft het grootste gedeelte van haar loopbaan gewerkt bij de FNV, waarvan de laatste 6 jaar als voorzitter van Abvakabo FNV. Nu vervult ze verschillende activiteiten, deels in de pensioensector en deels in het publieke domein. Zo is ze op dit moment voorzitter van de Ien Dales Jury, die iedere twee jaar een prijs uitreikt aan één of meerdere personen die zich hebben onderscheiden op het gebied van integriteit in het publieke domein.

Tijdens haar werkzaamheden bij de FNV is zij regelmatig in aanraking gekomen met werknemers die geconfronteerd werden met dilemma’s en conflicten rond integriteit. Vanaf dat moment had Edith belangstelling voor dit onderwerp en ze vindt het een hele eer om haar ervaring, kennis en betrokkenheid in te zetten voor deze commissie.

Naast haar werkzaamheden zet Edith zich ook vrijwillig in voor Oefenen.nl. Deze organisatie zet zich in voor een maatschappij waarin iedereen kan meedraaien. Met Oefenen.nl kan iedereen in zijn eigen tempo leren en bijvoorbeeld basiskennis en vaardigheden verbeteren op het gebied van taal, rekenen en internet.

Edith vervult diverse nevenfuncties, onder andere:

  • Bestuurslid Pensioenfonds KPN
  • Vice-voorzitter stichting Bestuur bijzondere leerstoelen, gevestigd bij het CAOP
  • Voorzitter bestuur Ien Dales Award, gevestigd bij het CAOP
  • Lid commissie AGFA en AMAR, gevestigd bij het CAOP
  • Lid Advies- en arbitragecommissie Rijk, gevestigd bij het CAOP

Bekijk ook:

De commissieleden stellen zich voor

De drie commissieleden hebben veel ervaring op het gebied van integriteitskwesties. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. In de video hiernaast worden ze aan u voorgesteld.

aan het werk op kantoor

Contact