Advies over een melding van benadeling als gevolg van het doen van een interne melding

De Integriteitscommissie JenV heeft in oktober 2023 een rapport gepubliceerd met een advies over een melding van benadeling als gevolg van het doen van een interne melding en het ontbreken van bescherming tegen benadeling door het bevoegd gezag. De melding bleek na onderzoek van de commissie gegrond. In de geanonimiseerde versie van dit rapport lees je een samenvatting van de melding, het oordeel van de commissie en het standpunt van de werkgever.

Contact