Advies over een vermoedelijke integriteitsschending door leidinggevenden en benadeling na interne melding

De Integriteitscommissie JenV heeft in april 2024 een rapport gepubliceerd met een advies over een melding over vermoedens van een misstand, van een integriteitsschending door leidinggevenden en benadeling na het doen van een interne melding. De melding bleek na onderzoek van de commissie ongegrond: er is geen bewijs voor een misstand. In de geanonimiseerde versie van dit rapport lees je een samenvatting van de melding, het oordeel van de commissie en het standpunt van de werkgever.

Contact