Lees voor

Instellingsbesluit Integriteitscommissie JenV

Besluit van de minister van Justitie en Veiligheid van 28 mei 2020, houdende instelling van een Integriteitscommissie voor het ministerie van Justitie en Veiligheid (ICJenV).

Contact