Jaarverslag 2022 Integriteitscommissie JenV

In het jaarverslag 2022 blikt de commissie terug op het derde jaar van haar bestaan. In 2022 zijn er 39 meldingen gedaan, een flinke stijging ten opzichte van het jaar ervoor.

In het jaarverslag lees je wat er met de meldingen is gedaan, wat belangrijke ontwikkelingen waren op het gebied van integriteit en wie de gezichten zijn achter de commissie en het meldpunt. Niet alleen wordt er teruggeblikt, er wordt ook vooruitgekeken. Zo staan er aanpassingen op het instellingsbesluit gepland en wordt er een digitaal portaal ontwikkeld voor melders, betrokkenen en werkgevers.

Contact