Jaarverslag 2023 Integriteitscommissie JenV

In het jaarverslag 2023 blikt de commissie terug op het afgelopen jaar. In 2023 zijn er 51 meldingen gedaan, opnieuw een stijging ten opzicht van het jaar ervoor.

In het jaarverslag lees je wat er met de meldingen is gedaan, wat belangrijke ontwikkelingen waren op het gebied van integriteit en wie de gezichten zijn achter de commissie en het meldpunt. Niet alleen wordt er teruggeblikt, er wordt ook vooruitgekeken. Zo geldt voor de melder en leidinggevende dat het na een onderzoek lastig kan zijn om de verhoudingen te herstellen. De commissie gaat bekijken of ze mogelijkheden zien om hier in onze procedures en werkwijzen aandacht aan te besteden. Dit ten gunste van de melder, de leidinggevende en de organisatie.

Contact