Nieuwe voorzitter Integriteitscommissie JenV per 1 januari 2024

Febe Deug is per 1 januari 2024 de voorzitter van de Integriteitscommissie JenV. Daarmee neemt zij het stokje over van Frank Kerckhaert.

Febe Deug: ‘Ik gun iedereen bij JenV een fysiek en sociaal veilige werkomgeving. Helaas gaat dat soms mis. Als dat jou overkomt en je intern geen oplossing vindt, hoop ik dat je de weg naar ons weet te vinden. Want als dat het geval is, kun je een melding doen bij de Integriteitscommissie JenV. Wij willen als commissie recht doen aan de melder en aan alle andere betrokkenen. Wij doen dit onder andere door meldingen zorgvuldig te onderzoeken, daarover te oordelen en te adviseren over het vervolg. Ook is het zaak dat de JenV-organisatie van onze adviezen leert en dat – waar nodig – de handelingsbekwaamheid van JenV toeneemt.’

Frank Kerckhaert: ‘Met een gerust hart draag ik het voorzitterschap over aan Febe. Samen met de leden van de commissie zal in de komende jaren dit belangrijke werk voor de medewerkers van het ministerie voortgezet en doorontwikkeld worden.’

Febe Deug heeft als onderzoeker onder meer gewerkt aan preventie en bestrijding van seksueel geweld. Ze heeft als adviseur diverse organisaties begeleid bij vraagstukken over diversiteit en inclusie. Deug is nu onder andere voorzitter van de Raad van Toezicht van Radar (antidiscriminatiebureau), van het bestuur van Mores (meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de culturele, creatieve en mediasector) en voorzitter van de Raad van Toezicht van Esprit Scholen in Amsterdam.

Over de Integriteitscommissie JenV

Iedereen die werkt voor of bij het ministerie van Justitie en Veiligheid kan sinds juni 2020 terecht bij de onafhankelijke, externe Integriteitscommissie JenV. Medewerkers kunnen (anoniem) een melding doen bij het vermoeden van een misstand, integriteitsschending of benadeling vanwege een interne melding. De commissie bestaat uit drie leden: de voorzitter Febe Deug en commissieleden Edith Snoeij en Anne Mieke Zwaneveld.

Contact