Themabijeenkomst gaf inzicht in hoe te handelen bij lastige integriteitsdilemma’s

Vorige week dook NextJenV tijdens een interactieve themabijeenkomst in de wereld van integriteit. Deelnemers leerden alles over integriteit, integriteitsschendingen, misstanden en hoe hier als ambtenaar mee om te gaan. De themamiddag kwam tot stand door een samenwerking van NextJenV met de integriteitsfunctionarissen van verschillende dienstonderdelen (IND, DJI en de Centrale Organisatie Integriteit) en de Integriteitscommissie JenV.

Een interactie bijeenkomst met mooie inzichten

Na plenaire presentaties gingen de deelnemers het gesprek aan met de sprekers én elkaar. Tijdens interactieve sessies deelden zij hun ideeën over de verhouding tussen ambtelijk vakmanschap en het politieke primaat, het omgaan met iets zien wat niet door de beugel kan en hoe je als jonge ambtenaar verandering kan brengen in een jarenlange vaste praktijk. ‘De themamiddag heeft inzicht gegeven in lastige integriteitsdilemma’s’, blikt Hanneke van de Mortel van NextJenV terug. ‘Door het behandelen van een casus in een interactieve setting, beleefden we samen hoe moeilijk het is om te voelen en te bepalen wat je doet in zo’n geval. De presentaties zorgden dat we hiervoor handvatten aangereikt kregen. Door in kleine groepjes verder te praten over verschillende integriteitsstellingen leerden we door en met elkaar dat het erg belangrijk is om dergelijke onderwerpen bespreekbaar te maken op de werkvloer.’

Ook sprekers Portia Dozy en Melanie Wijnbergen van afdeling Integriteit van het bestuursdepartement kijken terug op een geslaagde middag: ‘Het was mooi om te zien dat jong talent bij JenV zich interesseert in het onderwerp integriteit en te horen hoeveel inzicht zij hierover al in huis hebben. Door deze samenwerking is het onderwerp integriteit en de hulplijnen voor wanneer er op dat gebied iets misgaat of dreigt te gaan goed onder de aandacht gebracht bij de Next JenV-er.’ Debbie Selier van afdeling Integriteit van de IND vult aan: ‘Het was een mooie, interactieve middag, waar informatie werd gedeeld en het gesprek werd aangegaan over verschillende thema’s. Een leuke, enthousiaste groep die ook eigen voorbeelden durfden in te brengen.’

Ook Integriteitscommissie JenV blikt terug op een geslaagde middag

Anne Mieke Zwaneveld, lid van de Integriteitscommissie JenV, kijkt ook tevreden terug: ‘Het was goed om te zien dat het onderwerp integriteit belangrijk is voor de jonge medewerkers bij JenV. Er zijn intern binnen JenV meerdere instanties waar je over integriteitskwesties kunt praten. Als externe onafhankelijke integriteitscommissie zijn wij er voor het moment dat het intern niet veilig voelt of je melding niet wordt opgepakt. Wij hebben ons werk toegelicht. Fijn dat dit binnen JenV wordt gewaardeerd!’

Wil je de presentaties die op de themamiddag werden gegeven inzien? Neem dan contact op via activiteitennextjenv@minjenv.nl.

Contact