Videoreeks Het goede gesprek

In de videoreeks ‘Het goede gesprek’ gaat de Integriteitscommissie JenV in gesprek met medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Want wat kan de commissie doen voor medewerkers als zij te maken krijgen met iets dat niet in orde is? Wie kunnen er allemaal bij de commissie terecht? En wat gebeurt er eigenlijk na een melding? Daarover spraken de commissieleden met medewerkers van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV).

Bekijk de video’s hieronder. Je kunt ze ook via YouTube bekijken.

Contact